Is het Meedoenarrangement iets voor u?

Alle inwoners met een (gezamenlijk) inkomen tot netto 130% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor het Meedoenarrangement.

U doet uw aanmelding vanaf 16 januari 2023 voor het Meedoenjaar 2023. Tot en met 5 december 2023 kunt u zich aanmelden.

Via onderstaande knop bekijkt u eenvoudig of u in aanmerking komt.

Kom ik in aanmerking?

Alle inwoners met een (gezamenlijk) inkomen tot netto 130% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor het Meedoenarrangement. U doet uw aanmelding vanaf 16 januari 2023 voor het Meedoenjaar 2023. Tot en met 5 december 2023 kunt u zich aanmelden.
Bijstandsnorm 130% Alleenstaand Gehuwd/samenwonend
18, 19, 20 jaar € 391,- € 781,-
21 tot Pensioen Gerechtigde Leeftijd € 1.582,- € 2.260,-
Vanaf Pensioen Gerechtigde Leeftijd € 1.765,- € 2.397,-
* bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld. Ontvangt u een dertiende maand of eindejaarsuitkering? Dan telt deze als inkomen mee. Partner en/of kind alimentatie wordt ook als inkomen gezien.
Hoe werkt de kosten delersnorm? Hoe meer volwassen personen tot een meer persoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. Heeft u vragen over de toetsingsnormen? Neem dan contact op met het Meedoenarrangement (0314 377 377).
Na uw aanmelding toetst het Meedoenarrangement of u in aanmerking komt. U kunt zich het hele jaar tot en met 5 december 2023 aanmelden. Uw toelating geldt voor het jaar 2023.